หน้าแรก » สินค้า

OUR PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ นำเข้าจากต่างประเทศ

Fire Pump
ระบบดับเพลิง
Fire Pump
ระบบดับเพลิง
Fire Pump Motor
ระบบดับเพลิง
Self-Priming Centrifugal Pumps A

Self-Priming Centrifugal Pumps รุ่น A

Centrifugal Pumps C

Centrifugal Pumps รุ่น C

Self-Priming Liquid Ring Pumps CA

Self-Priming Liquid Ring Pumps รุ่น CA

Submersible Sewage and Drainage Pumps GMC, GMV

Submersible Sewage and Drainage Pumps รุ่น GMC, GMV

Multi-Stage Self-Priming Pumps MXA

Multi-Stage Self-Priming Pumps รุ่น MXA

Horizontal Multi-Stage Close Coupled Pumps in Stainless Steel MXH

Horizontal Multi-Stage Close Coupled Pumps in Stainless Steel รุ่น MXH

Multi-Stage Submersible Clean Water Pumps MXS

Multi-Stage Submersible Clean Water Pumps รุ่น MXS

Vertical Multi-Stage In-Line Pumps MXV

Vertical Multi-Stage In-Line Pumps รุ่น MXV

End-Suction Centrifugal Pumps Standardized EN 733 N, N4

End-Suction Centrifugal Pumps Standardized EN 733 รุ่น N, N4

Close Coupled Centrifugal Pumps with Flanged Connections NM, NMS

Close Coupled Centrifugal Pumps with Flanged Connections รุ่น NM, NMS

Self-Priming Centrifugal Pumps with Built-in Strainer NMP

Self-Priming Centrifugal Pumps with Built-in Strainer รุ่น NMP

In-line Pumps NR, NR4

In-line Pumps รุ่น NR, NR4

Peripheral Pumps T, TP

Peripheral Pumps รุ่น T, TP

Centrifugal Pumps 3D Series

Centrifugal Pumps รุ่น 3D Series

Centrifugal Pumps in AISI 304 3 Series

Centrifugal Pumps in AISI 304 รุ่น 3 Series

Self Priming Pumps in cast iron AGA-AGC

Self Priming Pumps in cast iron รุ่น AGA-AGC

Centrifugal Pumps – Single Impeller CDX

Centrifugal Pumps – Single Impeller รุ่น CDX

Centrifugal Pumps – Single Impeller CMA-B-C-D-CMR

Centrifugal Pumps – Single Impeller รุ่น CMA-B-C-D-CMR

Horizontal Split Casing Pump 50 Hz CSA/CNA

Horizontal Split Casing Pump 50 Hz รุ่น CSA/CNA

D-Series Submersible Pump 50 Hz DS/DVS/DML/DL

D-Series Submersible Pump 50 Hz รุ่น DS/DVS/DML/DL

Submersible Pumps for Dirty Water DW – DW VOX

Submersible Pumps for Dirty Water รุ่น DW – DW VOX

Centrifugal Pumps – Open Impeller in AISI 304 DWO

Centrifugal Pumps – Open Impeller in AISI 304 รุ่น DWO

Vertical Multistage Pumps in AISI 304 EVM

Vertical Multistage Pumps in AISI 304 รุ่น EVM

End Suction Volute Pump 50 Hz FSA

End Suction Volute Pump 50 Hz รุ่น FSA

Self Priming Pumps in AISI 304 JES – JE

Self Priming Pumps in AISI 304 รุ่น JES – JE

In-line Centrifugal Pumps in AISI 304 LPS

In-line Centrifugal Pumps in AISI 304 รุ่น LPS

Submersible Pumps for Dirty Water RIGHT

Submersible Pumps for Dirty Water รุ่น RIGHT

Horizontal Multi-Stage Centrifugal Pumps DW Series

Horizontal Multi-Stage Centrifugal Pumps รุ่น DW Series

End Suction Centrifugal Pump DIN 24255 E Series

End Suction Centrifugal Pump DIN 24255 รุ่น E Series

Single Stage Double Suction Split Case Centrifugal Pump LS Series

Single Stage Double Suction Split Case Centrifugal Pump รุ่น LS Series

Normalized Centrifugal Pumps UNI 7467, DIN 24255 STN Series

Normalized Centrifugal Pumps UNI 7467, DIN 24255 รุ่น STN Series

Vertical Multistage Centrifugal Pumps STV Series

Vertical Multistage Centrifugal Pumps รุ่น STV Series

WasteWater Products AP

WasteWater Products รุ่น AP

Horizontal Multistage Centrifugal Pumps 50/60 Hz CM, CME

Horizontal Multistage Centrifugal Pumps 50/60 Hz รุ่น CM, CME

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ CMB-PT

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ รุ่น CMB-PT

Vertical Multistage Centrifugal Pumps 50 Hz CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Vertical Multistage Centrifugal Pumps 50 Hz รุ่น CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE

Submersible Drainage Pumps 50 Hz DPK

Submersible Drainage Pumps 50 Hz รุ่น DPK

เครื่องสูบน้ำแนวนอน NBG/NKG

เครื่องสูบน้ำแนวนอน รุ่น NBG/NKG

NKG Pumps NKG

NKG Pumps รุ่น NKG

ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันอัตโนมัติพร้อม Inverter SCALA2

ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันอัตโนมัติพร้อม Inverter รุ่น SCALA2

Submersible and Dry-Installed Waste Water Pumps 60 Hz SE, SL

Submersible and Dry-Installed Waste Water Pumps 60 Hz รุ่น SE, SL

In-line Pumps TP, TPD, TPE, TPED

In-line Pumps รุ่น TP, TPD, TPE, TPED

Multi-purpose Drainage Pumps CC, KP

Multi-purpose Drainage Pumps รุ่น CC, KP

Stainless Steel Threaded Centrifugal Pumps CEA-CA Series

Stainless Steel Threaded Centrifugal Pumps รุ่น CEA-CA Series

Threaded Centrifugal Pumps With Open Impeller CO Series

Threaded Centrifugal Pumps With Open Impeller รุ่น CO Series

The e-GS 4-inch Range e-GS Deepwell

The e-GS 4-inch Range รุ่น e-GS Deepwell

Vertical Multistage Electric Pumps e-SV Series

Vertical Multistage Electric Pumps รุ่น e-SV Series

Centrifugal Electric Pumps EN 733 FH Series

Centrifugal Electric Pumps EN 733 รุ่น FH Series

Centrifugal Electric Pumps SH Series

Centrifugal Electric Pumps รุ่น SH Series

ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ อีเล็คทริค Q5 Series

ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ อีเล็คทริค รุ่น Q5 Series

High Head Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง WCH Series

High Head Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันสูง รุ่น WCH Series

Medium Head Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันปานกลาง WCM Series

Medium Head Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง ชนิดแรงดันปานกลาง รุ่น WCM Series

Submersible Pumps (Non-Clogging Type with Built-in Chopper) CJ Series

Submersible Pumps (Non-Clogging Type with Built-in Chopper) รุ่น CJ Series

Submersible Pumps (Non-Clogging Type) CN/CNH CNL Series

Submersible Pumps (Non-Clogging Type) รุ่น CN/CNH CNL Series

Lightweight Submersible Pumps Norus Series – CR/CRS/CRC

Lightweight Submersible Pumps รุ่น Norus Series – CR/CRS/CRC

Submersible Pumps (Non-Clogging Vortex Type) CV/CVH, CVS, CVL, CVC, CVM Series

Submersible Pumps (Non-Clogging Vortex Type) รุ่น CV/CVH, CVS, CVL, CVC, CVM Series

Submersible Ejector J, JF, JA, JAF

Submersible Ejector รุ่น J, JF, JA, JAF

Submersible Aerator SJ, SJL/SU, JSA Series

Submersible Aerator รุ่น SJ, SJL/SU, JSA Series

Centrifugal Pumps-Twin Impeller in cast iron CB

Centrifugal Pumps-Twin Impeller in cast iron รุ่น CB

Centrifugal Pumps – Twin Impeller CBX

Centrifugal Pumps – Twin Impeller รุ่น CBX

Centrifugal Pumps – Single Impeller in cast iron CF

Centrifugal Pumps – Single Impeller in cast iron รุ่น CF

Multistage Stainless Steel Centrifugal Pumps CMX, CMH, HMX

Multistage Stainless Steel Centrifugal Pumps รุ่น CMX, CMH, HMX

Centrifugal Pumps – Single Impeller in cast iron CF, CP, CR, CS

Centrifugal Pumps – Single Impeller in cast iron รุ่น CF, CP, CR, CS

Centrifugal Pumps – Open Impeller in AISI 304 CRX

Centrifugal Pumps – Open Impeller in AISI 304 รุ่น CRX

Centrifugal Pumps – Single Impeller in AISI 304 CX

Centrifugal Pumps – Single Impeller in AISI 304 รุ่น CX

End Suction Centrifugal Pumps EN

End Suction Centrifugal Pumps รุ่น EN

Self Priming Pumps in cast iron JET

Self Priming Pumps in cast iron รุ่น JET

Self Priming Pumps in AISI 304 JX

Self Priming Pumps in AISI 304 รุ่น JX

Volute Casing Pumps according to DIN 24255 and supplementary sizes KRW3

Volute Casing Pumps according to DIN 24255 and supplementary sizes รุ่น KRW3

Centrifugal Pump N2

Centrifugal Pump รุ่น N2

Centrifugal Pumps according to DIN 24255 standard in cast iron NF2

Centrifugal Pumps according to DIN 24255 standard in cast iron รุ่น NF2

Centrifugal Pumps according DIN 24255 Standard NXF2

Centrifugal Pumps according DIN 24255 Standard รุ่น NXF2

Peripheral Pumps in cast iron PF

Peripheral Pumps in cast iron รุ่น PF

Self – Priming Centrifugal Pumps STAC-SELF

Self – Priming Centrifugal Pumps รุ่น STAC-SELF

Submersible Ejector Pumps SJA

Submersible Ejector Pumps รุ่น SJA

Submersible Aerator Pump SKA

Submersible Aerator Pump รุ่น SKA

Vertical Inline Centrifugal Pump SLG

Vertical Inline Centrifugal Pump รุ่น SLG

Submersible Sewage Pumps SSA

Submersible Sewage Pumps รุ่น SSA

Stainless Steel Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps VML

Stainless Steel Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps รุ่น VML

Submersible Automatic Pumps A(W)/BEA(W)

Submersible Automatic Pumps รุ่น A(W)/BEA(W)

Submersible Sewage Pumps Channel Impeller B Series

Submersible Sewage Pumps Channel Impeller B Series

Submersible Self-Aspirating Aerators TRN/BER PLS with Aeration Kit

Submersible Self-Aspirating Aerators รุ่น TRN/BER PLS with Aeration Kit

Submersible Sewage Pumps Channel Impeller BZ Series

Submersible Sewage Pumps Channel Impeller รุ่น BZ Series

Submersible Sewage Pumps Cutter Impeller C Series

Submersible Sewage Pumps Cutter Impeller รุ่น C Series

Submersible Resin Made Pumps PU/PN/PSF/PLS/TM/OM Series

Submersible Resin Made Pumps รุ่น PU/PN/PSF/PLS/TM/OM Series

Tsurumi Pump RSR

Tsurumi Pump รุ่น RSR

Submersible Aerators TRN/BER PLS with Aeration Kit

Submersible Aerators รุ่น TRN/BER PLS with Aeration Kit

Submersible Sewage Pumps U/UZ Series

Submersible Sewage Pumps รุ่น U/UZ Series

Butterfly Valve

Butterfly Valve

Check Valve

Check Valve

Duo Check Valve

Duo Check Valve

Foot Valve

Foot Valve

Gate Valve

Gate Valve

Modulating Float Valve

Modulating Float Valve

Relief Valve

Relief Valve

Steel Flange หน้าแปลนเหล็ก

Steel Flange หน้าแปลนเหล็ก

Scroll to Top